Thẻ lưu trữ: 1on1

Cuộc gọi Videochat ngẫu nhiên

Bắt đầu cuộc gọi video của riêng bạn và / hoặc trang web videochat ngẫu nhiên hoặc thêm chức năng vào trang Web WordPress hiện có với trang Web WordPress hiện có với trang Web 2 Cách VideoCalls và plugin trò chuyện ngẫu nhiên . Plugin này tích hợp ứng dụng web HTML5 Videochat. Bản demo trực tiếp cho cuộc gọi video & Trò chuyện ngẫu nhiên 2 Cách Random Videochat – videochat ngẫu nhiên (Roulette), không yêu cầu đăng ký Cuộc gọi Video Thiết lập – yêu cầu đăng ký để thiết lập

Đọc thêm