Thẻ lưu trữ: Bigo

Phát trực tiếp video: 100% dựa trên web, không tải xuống, không có Đèn flash.

Bigo Live Streaming Kịch bản thay thế

Xây dựng riêng Live Video Streaming Platform chức năng chìa khóa trao tay giải pháp: -ứng dụng phát sóng cam dựa trên web di động và máy nghe nhạc với trò chuyện văn bản, danh sách người dùng, kick / ban -đáp ứng HTML5 WebRTC với máy chủ streaming tiếp sức để mở rộng vượt ra ngoài kết nối đài truyền hình -text chat với ghi âm thanh / video & Emoticons, danh sách người dùng có hồ sơ & kick /ban -random videochat with Next performer room button kick / ban -videochat ngẫu nhiên với tiếp theo biểu diễn phòng nút

Đọc thêm