Thẻ lưu trữ: BuyMeACoffee

Bắt đầu OnlyFans Patreon Thay thế

FansPaysite cho phép nhiều tùy chọn kiếm tiền cho tác giả: cấp đăng ký, nội dung bán hàng, quyên góp/gây quỹ cộng đồng, trả tiền cho mỗi phút gọi điện thoại hoặc phát trực tiếp. TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ TÁC GIẢ CÓ THỂ thiết lập nhiều tầng đăng ký (giới hạn bởi thiết đặt quản trị web), với nhãn tùy chỉnh, sự miêu tả, trường độ (nguyệt san, thường niên, thanh toán một lần) Tác giả có thể gán nội dung của họ cho các tầng đăng ký Khách hàng có thể đăng ký đăng ký tác giả,

Đọc thêm